Bokföringsbyrå Örebro

EkoReko erbjuder alla typer av tjänster inom bokföring. Vårt upplägg fungerar på det sättet av vi kundanpassar vår tjänst så att den passar er som företag. Vissa företag vill göra mycket själva och där kan vi fungera som konsult och gå in som resurs när det krävs.

Andra företag vill att vi tar ett helhetsgrepp om bokföringen och sköter allt från minsta kvitto registreringen till färdigt bokslut.

EkoReko fungerar helt enkelt som en resurs som ska hjälpa er som företagare att fokusera på det ni är bäst. Vi tar hand om siffrorna helt enkelt!

Vi erbjuder utbildad personal med lång erfarenhet. Något som vi ser som särskilt viktigt är att hela tiden hålla oss ajour med lagar, regler och utvecklingen inom bokföringsbranschen i stort. Våra kunder vänder sig till oss för att det ska bli rätt och vi känner en stolthet och ett ansvar som företag att vara duktiga yrkesmän.

Vi har ett bredd tjänsteutbud inom bokföringen:

  • Löpande redovisning
  • Löner
  • Kund-, och leverantörsreskontra
  • Helårsbokslut / halvårsbokslut
  • Årsredovisning
  • Deklarationer, både företagets och privata

Helt enkelt erbjuder vi en helhetslösning inom bokföring. Vill ni bli kund eller har ni några frågor så tveka inte att kontakta oss.

Vänliga hälsningar, EkoReko