Reskontrorna bildar grunden i din bokföring – ett underlag för din övriga bokföring.

Reskontran ger bland annat detaljerad information om kundfakturor, leverantörsfakturor med mera inom den grupp reskontran hör till.

Det är inte lätt att ha översikt över alla olika transaktioner i ett företag och i ett större företag är det rent av inte ens möjligt.

När du anlitar oss på Firma EkoReko tar vi ett helhetsgrepp över dina olika reskontror och du behöver inte bekymra dig över ditt månadsbokslut eller kontroll av fakturahantering samt avstämning av balansräkning.

Du kan tryggt lämna hanteringen av dina kund- och leverantörsreskontran i våra händer och känna dig säker på att ekonomin sköts på ett korrekt och noggrant sätt.

Varmt välkommen till oss med dina frågor eller om du vill boka ett möte!