Kontrollerar du din bokföring regelbundet? Då kan du troligen vara säker på att företagets ekonomiska rapporter är korrekta till punkt och pricka. Den som däremot inte löpande stämmer av alla transaktioner får ofta en tung arbetsbörda i slutet av året när det är dags för bokslut.

Varför inte frigöra värdefull tid genom att låta Firma EkoReko sköta dina månadsrapporter och avstämningar? Vi jämför noggrant dina utdrag för en viss period mot kontot där samma transaktion och händelse har skett. Varje månad får du en rapport med en tydlig och heltäckande överblick över företagets transaktioner – ett smidigt och tidsbesparande sätt att få korrekt underlag för viktiga beslut. 

Under avstämningen kontrollerar vi exempelvis att utgående och ingående moms stämmer med försäljnings- och inköpssummor och att intäkter stämmer med försäljningsrapporter.

Har du frågor eller funderingar?

Vi på EkoReko är ditt trygga bollplank som du alltid kan vända dig till. Varmt välkommen att kontakta oss om du önskar hjälp med, eller har frågor angående, månadsrapportering och avstämning.