Är ni tre personer eller fler som vill driva en verksamhet tillsammans kan en ekonomisk förening vara ett alternativ.

En ekonomisk förening bedriver ekonomisk verksamhet som tillvaratar medlemmarnas intressen.

Medlemmarna ska delta i den ekonomiska föreningens verksamhet och även betala en insats till föreningen. Som medlem i en ekonomisk förening ska du ha ett ekonomiskt utbyte i denna. Exempelvis kan detta röra sig om ett bättre pris på något, sänkta kostnader eller en anställning.

Det är vanligt att idrottsföreningar är registrerade som ekonomiska föreningar, men även en bostadsrättsförening kan vara en sådan.

Såväl juridisk som fysisk person kan vara med och bilda en ekonomisk förening. När föreningen registrerats hos Bolagsverket räknas denna som en egen juridisk person, vilken exempelvis kan teckna avtal och anställa personal.

Vad händer om föreningen har skulder – är jag som medlem betalningsansvarig då?

Nej, vanligen är inte medlemmarna ansvariga för föreningens skulder. Det du däremot kan förlora är den insats du betalat till föreningen.

Driver ni redan ekonomisk förening eller tror att det kan vara rätt val för er?

Varmt välkommen till oss på EkoReko med era frågor och funderingar, så hjälper vi er att räta ut frågetecken och gå igenom var vi bäst kan hjälpa er.