En ideell förening är precis som det låter, en förening vars verksamhet drivs ideellt. Föreningen får inte bedriva affärsverksamhet som gynnar medlemmarna ekonomiskt. Syftet med en ideell förening kan vara att hjälpa människor ur fattigdom, en idrottsförening för barn eller något helt annat – den måste dock ha ett tydligt uttalat syfte.

Vill ni bilda en ideell förening och registrera denna måste ni upprätta stadgar för föreningen samt välja en styrelse. En ideell förening måste ha minst tre personer som väljer syfte och namn för föreningen.

Även om en ideell förening inte får bedriva affärsverksamhet som kommer medlemmarna till godo ekonomiskt, så kan det vara tillåtet om vinsten går tillbaka till föreningens verksamhet.

På EkoReko hjälper vi dig med allt som rör er ideella förenings ekonomi och redovisning.

Varmt välkommen att kontakta oss redan idag!